Garantované spoření

péče o své děti a vnoučata = garantované spoření
každá uzavřená smlouva = příspěvek banky na výcvik asistenčních psů
Posláním Helppes - centra výcviku psů pro postižené o.p.s. je integrovat osoby se zdravotním postižením do společnosti.
Dvojí přínos - pomůžete svým dětem a podpoříte osoby s handicapem.

Kontaktujte nás