Investování

Na rozdíl od spoření, kdy jsou peníze ukládány na bankovní účet a úročeny prakticky bez rizika pod předem známou úrokovou sazbou je investování zcela odlišnou kategorií zaměřenou na zhodnocování financí do budoucna.  Peníze zde jsou ukládány do aktiv, která s sebou nesou riziko ztráty hodnoty, výměnou za možnost vyššího výnosu.

Spořením zajišťujeme prostředky na blízkou plánovanou spotřebu (úhrada různých běžných plánovaných i nenadálých výdajů) na období šesti měsíců. Pokud nahromadíme více prostředků na bankovním účtu a plánujeme dlouhodobé finanční cíle, přestává být tato forma efektivní z důvodu nutnosti uchování hodnoty peněz.  Peníze na bankovních účtech nejsou odolné na růst cen a znehodnocování peněz v čase – inflaci.  Inflace ukrojí za 10-15 let polovinu úspor. Například za léta 1994 až 2008 dokázala inflace znehodnotit 100 000 Kč na 48 016 Kč. Proti vlivu inflace na úspory lze bojovat jen tím, že dlouhodobě investujeme.

Kdo by si nepřál, aby jeho peníze pracovaly za něj? Jak s nimi ale správně nakládat? Úkolem investování je údržba aktivní rezervy, ošetření inflace, tvorba osobního majetku a finanční nezávislosti. Jak chcete ochránit prostředky, které jste celý život poctivou prací shromažďovali v řadě produktů, jako jsou životní, důchodové, penzijní a další programy a oni Vám je naráz vyplatí. Na účtu v bance? Je dobré se sami učit pracovat s vlastními investicemi daleko dříve a průběžně si vyplácet rentu. Část prostředků se na to vždy najde.  Váš poradce-konzultant Vám poskytne bohaté informace o tom, jak své investice rozložit, abyste dosáhli požadovaného výnosu. Vždy to ale vyžaduje nadmíru individuálního přístupu ke každému klientovi. Poté, co si Vy sami určíte své požadavky, bude Vám doporučena nejvhodnější investiční strategie, která bude odrážet cíle a ochotu podstoupit dané investiční riziko.

Do čeho můžeme investovat? Není to ale předčasná otázka? Nejdříve by nás mělo zajímat, co tomu předchází, i když se pro investování rozhodnu. Investice by měli být součástí finančního portfolia vytvářeného na základě finančního plánu sestaveného společně s Vaším finančním konzultantem (přehled cílů, termínů, směrů co je třeba udělat). Finančním plánováním a založením portfolia produktů jsme si připravili situaci takto:                         

  • jsme zbaveni špatných dluhů (i drahého nájmu)
  • máme vybudovanou nezbytnou finanční rezervu
  • platíme si nejnutnější zajištění rizik
  • známe již vlastní nejnutnější měsíční výdaje podle příjmů i částku, kterou můžeme měsíčně investovat. Pokud k investování dosud nepřistoupíme, zjistíme si předběžně s pomocí konzultanta svůj investiční profil.

Rozhodnutí investovat předchází vždy teoretická průprava investováním. Každý začíná, chce být úspěšný a průběžně musí zdokonalovat zásady, nástroje a přizpůsobovat svoje chování. Začíná se u konzervativních nástrojů a s praxí se zvyšuje i vlastní investiční profil. S praxí si zkušený investor dokáže sám získávat a třídit informace, obchoduje bez emocí, provádí systematickou alokaci, důsledně diverzifikuje a je bez chamtivosti po vyšších výnosech. Je důležité mít v začátcích svého konzultanta.

Investiční nástroje a základní průprava je k nalezení dle vlastního uvážení na webu (penize.cz, ifondy.cz,investujeme.cz,akcieatrhy.cz, financnivzdelavani.cz,financnik.cz, stránky investičních obchodníků a bankovních institucí atd.) od konzervativních až po vysoce rizikové (podílové fondy, dluhopisy, akcie, komodity, indexy, forex, deriváty a pojmy s tím spojené).

Každý klient by chtěl investici, která hodně vynáší a nemá žádné riziko. Taková investice ale bohužel (nebo bohudík) neexistuje. Riziko a výnos jdou proti sobě. Proto je třeba zjistit, jestli je požadován vyšší výnos za cenu vyššího rizika nebo nižší výnos za cenu nižšího rizika. To se standardně zjišťuje investičním dotazníkem, kde jsou otázky jako:

  • Jakou část svých úspor budete během příštích 3 let potřebovat? (málo / polovinu / všechno)
  • Na jakou dobu hodláte investovat?
  • Jaká je výše majetku vzhledem k zamýšlené investici?
  • Kde máte investovánu většinu prostředků?

Při rozhodování je dobré mít na zřeteli, že investice nejsou pojištěny, budoucí hodnota může kolísat, je riziko ztráty hodnoty, minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a zpoplatnění transakce. Volba aktiva představuje výběr z velkého množství titulů – jenom podílových fondů je kolem 2000. K tomu všemu je důležité mít na svojí straně konzultanta. Na druhé straně je třeba říci, že investování je běžnou součástí života a je nutné vyšlapat si vlastní cestu. Mít výhody z řízení auta vyžaduje také vlastní iniciativu těch, kteří nechtějí být odkázáni na hromadnou dopravu, nebo chůzi. 

Kontaktujte nás