Otázky a odpovědi

Kdo je a kdo není poradce?

Nezbytnost rozlišování

Může to vypadat jako slovíčkaření, ale stejně tak, jako mají některé termíny bezprostřední dopad na to, jak budou plněny námi uzavřené smlouvy, stejně tak se vyplatí věnovat čas třídění lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou finančními poradci. Každý se již jistě setkal s někým, kdo se takto nazýval, ale přitom jeho jediným cílem bylo pouze co nejrychleji prodat svůj produkt a vydělat na lidské neznalosti a nezkušenosti. Takových "poradců" bohužel existuje mnoho. Ve skutečnosti se však jedná pouze o finanční prodejce. Nabízejí produkty jedné finanční instituce nebo jedné finanční skupiny.
Finanční konzultant je ale někdo typově zcela jiný, je to ten, kdo je nezávislý na finančních institucích a rozhoduje výlučně na základě objektivních kritérií. Ten, kdo má dostatečnou kvalifikaci a praxi ve svém oboru a nikdy nikomu nic neprodává, ale řeší standardní i mimořádné životní situace. Současné i ty budoucí. Je tedy schopen dávat kvalitní rady, na jejichž základě se není třeba obávat umístění svých finančních prostředků.

Proč mít svého poradce?

Na to přijdete časem ...?

Finanční konzultant šetří čas a tím hlavně peníze. Finanční trh se neustále mění a není v možnostech běžného člověka, který se naplno věnuje své práci a rodině vůbec zachytit celý proměnlivý proud finančního trhu a jeho častých změn, natož se v tom všem a ještě v souvislostech orientovat. Jedině silná instituce s výkonným analytickým centrem a vazbami na maximum finančních společností umožní poradcům trvale odpovědnou a objektivně nezávislou práci pro klienta. Náš svět se měří penězi a je nanejvýš vhodné o vlastních vydělávaných prostředcích rozhodovat na pevném základě a nikoliv nahodile nebo na radu jakéhokoliv hazardéra.

Jak poradce rozpoznat?

Finanční konzultant musí mít široký přehled o produktech a aktuálním dění na finančním trhu, jeho rady by měly být objektivní a nezávislé. Správný finanční poradce doporučí ten nejlepší současný produkt pro vaše individuální cíle, potřeby a přání. Vztah klienta a finančního konzultanta je dlouhodobý. Jedná vždy v zájmu klienta, je vůči němu transparentní a pružně reaguje na změny cílů, potřeb a přání klienta. Jeho důležitým znakem je široké portfolio finančních institucí, se kterými spolupracuje. Nikdy nevytváří řešení na místě, věnuje čas prozkoumání a propočítání nejoptimálnějšího řešení pro klienta. Výsledek přednese až po pečlivě provedeném průzkumu

 

Činnost a atributy finančního konzultanta

- Široké portfolio nabízených produktů: poradce nepracuje pouze pro jednu finanční instituci nebo finanční skupinu. Je-li tomu tak, nejedná se o finančního poradce, ale o prodejce a to je někdo, kdo prodá, ale neporadí.
- Transparentní jednání s klientem: poradce by vás v žádném případě neměl tlačit do podpisu smluv narychlo, nebo již během prvních setkání. Získáte-li dojem, že s vámi finanční poradce nejedná na rovinu, porozhlédněte se po jiném poradci.
- Osobní dojem: finanční poradce by vám měl být sympatický a mělo by se vám s ním dobře jednat. Žádný poradce není bez úplných a přesných informací o klientových cílech, potřebách, závazcích, možnostech a dalších okolnostech schopen nabídnout vhodná řešení.
- Reference: ideální je, pokud vám finančního poradce doporučí nějaký váš známý, který je s ním spokojen. Kladné hodnocení finančního poradce také vypovídá o jeho schopnostech.
- Zajímá se o cíle svého klienta: jen poradce, který dokonale zná situaci, přání a potřeby svých klientů, může nabídnout kvalitní řešení šité přímo na míru. Klienti nemají stejné cíle, mají i různá přání, potřeby a v neposlední řadě odlišné finanční příjmy. Dobrý finanční poradce by měl vždy nejprve provést důkladnou analýzu situace klienta, než mu začne pro vyřešení životní situace nabízet jakýkoliv finanční produkt. V opačném případě se opět jedná o finančního prodejce.
- Vzdělání, délka praxe, kurzy, certifikace: finanční poradce by měl prokázat příslušnost k poradenské firmě a na požádání doložit svou odbornou kvalifikaci.
- Důvěřuj, ale prověřuj: ani u kvalitních a ověřených poradců byste nikdy neměli podepisovat smlouvu bez uvážení. Ve světě financí se vždy oplatí mít vlastní názor a úsudek. Finanční poradce by vás neměl do ničeho nutit a měl by vám ponechat dostatek času na prostudování a porozumění všech dokumentů a smluv.