Příklad 1 exkluzivního pojištění pro ženy Mercury

(pojištění je naprosto variabilní, lze proto sestavit na míru, dle přání a potřeb každé ženy)

Základní údaje (pouze pro 1. pojištěného):

Vstupní věk         30

Pohlaví               Žena

Zaměstnání        Zaměstnanec

Lhůta placení      Měsíční

Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití 30 let:

Konstantní pojistná částka pro případ smrti                                  100 000,- Kč

Smrt následkem úrazu při dopravní nehodě jako bonus zdarma      500 000,- Kč

Měsíční pojistné za hlavní pojištění                                                            304,- Kč

Sjednaná připojištění:

Připojištění pro případ vážných zdravotních událostí pro ženy          100 000,- Kč za 20,- Kč

Připojištění pro případ závažných onemocnění                               200 000,- Kč za  66,- Kč

Připojištění pro případ trvalých následků úrazu                             200 000,- Kč za 193,- Kč s progresivním plněním do 500%

Připojištění denního odškodného s progresivním plněním                100,- Kč/den za 39,- Kč

Připojištění pro případ pobytu v nemocnici                                   100,- Kč/den za  34,- Kč

Připojištění zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity                               18,- Kč

Celkové měsíční pojistné za připojištění                                                    196,- Kč

Celkové lhůtní měsíční pojistné                                                                  500,- Kč