Příklad 2 exkluzivního pojištění pro ženy Mercury

(pojištění je naprosto variabilní, lze proto sestavit na míru, dle přání a potřeb každé ženy)

Základní údaje (pouze pro 1. pojištěného):

Vstupní věk         30

Pohlaví               Žena

Zaměstnání         Zaměstnanec

Lhůta placení      Měsíční

Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití 30 let:

Konstantní pojistná částka pro případ smrti                                  100 000,- Kč

Smrt následkem úrazu při dopravní nehodě jako bonus zdarma      500 000,- Kč       

Měsíční pojistné za hlavní pojištění                                                           333,- Kč

Sjednaná připojištění:

Připojištění pro případ vážných zdravotních událostí pro ženy         200 000,- Kč za  73,- Kč

Připojištění pro případ závažných onemocnění                              400 000,- Kč za 185,- Kč

Připojištění pro případ trvalých následků úrazu                             200 000,- Kč za 193,- Kč s progresivním plněním do 500%

Připojištění denního odškodného s progresivním plněním              100,- Kč/den za  39,- Kč

Připojištění pro případ pobytu v nemocnici                                  500,- Kč/den za 160,- Kč

Připojištění pro případ pracovní neschopnosti od 15. dne              200,- Kč/den za 155,- Kč

Připojištění zproštění od placení pojistného z důvodu invalidity                               36,- Kč

Celkové měsíční pojistné za připojištění                                                    667,- Kč

Celkové lhůtní měsíční pojistné                                                               1 000,- Kč